Annonse
www.dokter.no
- Sjøskogen Legekontor
- Til Google+ siden
- Til Facebook-siden
Tilbake til hovedsiden
Søk internt påSiden Min:www.dokter.no!
Søket over gir bare svar fra seriøse helsenettsider!
©Tore Olai Høghjelle Krise! Legevakten i Ås: 64871930 Legene i Ås Kontaktinfo Ambulanse: 113 Forgiftning: 22591300 Prisliste
Nyttige Linker
Den refererte artikkel: "Insulin therapy in type 2 diabetes mellitus"
Type 2 diabetes hos voksne (fra Best Practice)
Oversiktsartikkel om medisinsk behandling av diabetikere hos voksne (Up To Date)
Nasjonale faglige retningslinjer: Diabetes - Forebygging, diagnostikk og behandling - Helsedirektoratet 2011
Diabetes KALK
Diabetes PDF
Diabetes WEB
INSULIN-oppstart
DIABETES-MÅL
Annonse

Insulin Oppstart og Behandling for type 2 diabetikere

Hovedbudskap (svært forenklet - Må IKKE brukes i medisinsk praksis)

  • Dette er en svært forenklet fremstililng- Må IKKE være eneste veileder i et konkret tilfelle av opstart av Insulin og reguleringen av denne. Men ment for å gi en idé om hvilke hoved-"knagger" man kan henge videre informasjon på:
  • Start med 0,1 enheter per kilo per døgn (ca. 7-10 enheter) langtidsvirkende til kvelden
  • Mål hver morgen fastende
  • Øk med 2 (med 4 hvis blodsukker er >10) hver 3.dje dag hvis blodsukker 3 dager etter hverandre fortsatt er for høye
  • Målet er å komme ned i fastende blodsukker på 4-7 for unge og <10 for eldre
  • Kan fortsette med tabletter med metformin, særlig for eldre overvektige - men obs nyrefunksjon, og seponer om nyrefunksjonen er dårlig
  • skal seponere eventuell behandlign med tabletter med Sulfonylurea
  • Kan dele langtidsvirkende i TO doser til morgen og kveld, for bedre kontroll, og ved høye totale døgndoser

Faglig korrekt Grafisk fremstilling av algoritme for titrering av Insulinbehandling ved type 2 diabetes (Copyright David K McCulloch, MD - et al.)

Insulin Titreringsalgoritme - type 2 diabetes
Jeg og Fastlegekontoret
Er det åpent? Send Melding!
Timebestilling! Ring Legen
Reseptene mine Vaksinene mine
Blodprøvene mine Legevikaren
Nyheter
Anbefalte Linker
Henvist til Spesialist?
Blå Resept Ordningen
Drosje og Pasienttransport
ePortal-Info fra Legekontoret
ePortal-info fra Myndighetene
ePortal-INNLOGGING
Råd-telefoner og sider
Helsenorge
Kjernejournal
Helsebiblioteket
Norsk HelseInformatikk
Folkehelsa.no (fhi)
Up-To-Date Opplsagverk BestPractice Opplsagverk
Fastlegeoversikten

Bytt Fastlege!
Helsekalkulatorer
Annonse