Annonse
www.dokter.no
- Sjøskogen Legekontor
- Til Google+ siden
- Til Facebook-siden
Tilbake til hovedsiden
Søk internt påSiden Min:www.dokter.no!
Søket over gir bare svar fra seriøse helsenettsider!
©Tore Olai Høghjelle Krise! Legevakten i Ås: 64871930 Legene i Ås Kontaktinfo Ambulanse: 113 Forgiftning: 22591300 Prisliste
Nyttige Linker
"Insulin therapy in type 2 diabetes mellitus"
Type 2 diabetes hos voksne (fra Best Practice)
Oversiktsartikkel om medisinsk behandling av diabetikere hos voksne (Up To Date)
Nasjonale faglige retningslinjer: Diabetes - Forebygging, diagnostikk og behandling - Helsedirektoratet 2011
Diabetes KALK
Diabetes PDF
Diabetes WEB
INSULIN-oppstart
DIABETES-MÅL
Annonse

Behandlingsmål ved diabetes

(Retningslinjene fra 2011)

  • Fysisk aktivitet: Minst 30 minutter rask gange eller tilsvarende moderat aktivitet daglig
  • Røyking: 0
  • Vekt: Minst 5-10 % vekttap ved overvekt/fedme
  • BMI: < 26 / 27
  • HbA1c = 7,0 %
  • P-glukose fastende: 4 - 6 mmol/l
  • P-glukose ikke-fastende: 4 -10 mmol/l
  • Blodtrykk < 135/80 mmHg
  • S-LDL-kolesterol = 2,5 (1,8)
Jeg og Fastlegekontoret
Er det åpent? Send Melding!
Timebestilling! Ring Legen
Reseptene mine Vaksinene mine
Blodprøvene mine Legevikaren
Nyheter
Anbefalte Linker
Henvist til Spesialist?
Blå Resept
Kan jeg få drosje?
ePortal
eResept Info
Råd-telefoner og sider
Helsenorge
Kjernejournal
Helsebiblioteket
Norsk HelseInformatikk
Folkehelsa.no
Up-To-Date Opplsagverk BestPractice Opplsagverk
Fastlegeoversikten

Bytt Fastlege!
Helsekalkulatorer
Annonse