dokter.no

 

Legevakt i Ås kommune©Tore Olai Høghjelle
Nødtelefon / AMK: 113

Follo Legevakt: 64871930
publikumstelefon


Prioritert Telefon til bruk for Leger og andre samarbeidspartener til Follo Legevakt, når det haster;

64913920
(ikke publikumstelefon!)AMK, operative henvendelser:

22 93 22 51
(ikke publikumstelefon!)


Ambulansebestilling (institusjoner / helsepersonell):

22 93 22 20
(ikke publikumstelefon!)


Legevakten i Ås kommune består av flere deler.


Legevakt i Ås utenom kontortid = Follo Legevakt

Ås er tilknyttet Follo Legevakt.

Follo Legevakt har åpent mellom 18.00 og 07.00 på hverdager og hele døgnet i helger.

Follo Legevakt ligger i Vardåsveien 3, lokalisert i tilknytning til Ski sykehus.

TLF: 64 87 19 30

Hvordan komme seg dit:

Besøksadresse: Vardåsveien 3, 1400 Ski Kart


Daglegevakten i Ås

Når du pluttselig får behov for lege på dagtid er hovedregelen at du tar kontakt med fastlegen din så lenge det er på dagtid. Alle fastleger setter av timer til øyeblikkelig hjelp hver dag.

Som en ekstra sikkerhet, og fordi det har vist seg mer effektivt, har alle kommuner i Follo en liste over leger som hver dag har ansvaret for å ta unna det som er av ekstra øyeblikkelig hjelp som ikke fastlegene klarer å ta.

Dette kalles Daglegevakten.

I samme lokaler som Follo Legevakt ligger det som kalles LV-sentralen (Legevakt Sentralen).

LV-sentralen har oversikt over hvem som har Daglegevakt i din kommune og kan sette deg i kontakt med ham / henne.

LV-sentralen har samme telefonnummer som Follo Legevakt:

TLF: 64 87 19 30


Daglegevakten i Ås = Mellomvakten + AMK-vakt

Fordi Follo Legevakt er stengt fra 07 om morgenen til 18 om kvelden er Daglegevakten altså i perioden:

07.00 - 18.00

Siden ingen Fastleger har kontortid så tidlig som fra 07 eller så sent som til 18 deles Daglegevakten opp i to.

Mellomvakten: Legen som har Daglegevakt skal være tilgjengelig på telefon og klar til å rykke ut i de to mellomrommene på morgen- og kveldstid: Etter Follo Legevakt er stengt om morgenen til Fastlegekontorene etterhvert åpner. Og etter Fastlegekontorene etterhvert stenger til Follo Legevakt igjen åpner. Det er ikke sikkert legen sitter klar på kontoret sitt kl 07 og venter på telefoner. Ringer du i denne perioden vil det eventuelt bli avtalt å møtes på legens kontor hvis det er Strengt Nødvendig.

Mellomvakten: 07-09 og 15-18

AMK-vakten: Dette er den egentlige Daglegevakten som er beskrevet over hvor en
lege hver dag har ansvaret for å ta unna det som er av øyeblikkelig hjelp som ikke fastlegen klarer å ta. Årsaken til at vi kaller det AMK-vakt (AMK=Akutt Medisinsk Kontaktsentral) var fordi legen som tidligere hadde AMK-vakt i prinsippet kun hadde plikt til å ta unna strengt øyeblikkelig hjelp. I praksis tar denne legen i dag i prinsippet i mot alle som ønsker time samme dag.

AMK-vakten: 09-15


Egentlig var det kanskje Mellomvakten som skulle hete AMK-vakt. Erfaringsmessig er legene vanskeligerer å be om å gå utover sine Strengt Pålagt Plikter i disse tidlige morgentimene og sene kveldstimene.

Noen synes Mellomvakten er et svakt punkt i systemet, og ideelt sett skulle nok mange ønsket seg en Follo Legevakt som var åpent 16-09.


Litt mer om Follo Legevakt og LV-sentralen

Det er lett å blande LV-sentralen sammen med selve den fysiske Follo Legevakt.

I prinsippet har LV-sentralen og Follo Legevakt to litt forskjellige funksjoner.

LV-sentralen er egentlig en avansert telefonsentral som ligger i et eget rom vegg i vegg med Follo Legevakt. LV-sentralen er åpen døgnet rundt hele året. LV-sentralen betjenes stort sett av de samme sykepleierne som også jobber på Follo Legevakt. Den fysiske Follo Legevakt har kun åpent for oppmøte utenom legenes vanlige kontortid.

Hvis du ikke lykkes å komme i kontakt med Fastlegen på dagtid / i kontortiden kan du ringe LV-sentralen. Den har samme telefon som til Follo Legevakt.

Du kan altså ringe LV-sentralen hele døgnet hele året, men oppmøte til den fysiske Follo Legevakt er kun mulig utenom kontortiden.

LV-sentralen har oversikt over hvilke leger som har Daglegevakt i Follos kommuner. De har legenes hemmelige telefonnumre osv.

På hverdager / i kontortiden vil LV-sentralen vite hvilken lege som daglegevakt i din bokommune. De kan koble deg direkte over til vakthavende lege.

Vanligvis vil du bli informert om hvilket kontor legen som har daglegvakt jobber på. Og henvist til å ring dit selv, eller kjøre dit.

LV-sentralen kan også hjelpe deg å få kontakt med Fastlegen din. Hvis du vet at hun / han er på kontoret, men bare ikke klarer å komme frem på telefonen, ikke glem at du kan be om hjelp til dette.

Fastlegen vil derimot ofte henstille deg om å bruke den legen som er satt opp på daglegevakt fordi hun / han har satt av ekstra plass på timelistene denne dagen til å takle øyeblikkelig hjelp og uforutsette hendelser.

Dette er en vel utprøvd ordning som har vist seg å være til beste for alle parter i de fleste situasjoner.


For Strengt Øyeblikkelig Hjelp Ring Ambulansen / AMK:
TELEFONUMMER: 113
Litt mer om AMK-sentraler

Når du ringer 113 er det AMK sentralen i ditt distrikt som svarer.

AMK-sentralen i Akershus.