Rådgivnings Telefoner - og Nettsider

 

©Tore Olai Høghjelle

 

Fastlegetelefonen 800 43 573
Helsetjenestens (HELFOs) Veiledningssenter for Helseaktører 815 70 070
Helsetjenestens (HELFOs) Veiledningssenter / Servicesenter Privatpersoner 800 43 573
Helsenorge.no -Hjelp og Brukerstøtte Telefon 800 43 573
Fristbruddtelefonen / Pasientformidling 800 43 573
Telefax: 69 01 11 09
ePost:pasientformidling@helfo.no
Frikorttelefonen 800 43 573
eResept Telefonen 800 43 573     •For å logge deg på Dine Resepter
Fritt Sykehusvalgtelefonen / Pasientrådgivertelefonen 800 43 573
Legetelefonen for Fritt Sykehusvalg 800 50 004
Fra utlandet (HELFO utland / HELSENORGE.no utland)
 • HELFO sentralbord: +47 414 70 880
 • HELFO veiledning for privatpersoner: +47 21 07 46 00
 • Helsenorge.no +47 33 51 22 80 (800HELSE)
 • NAV
 • Hovednummer 5555 3333
 • Arbeidsgiver / Lege 5555 3336
 • Raskere Tilbake AHUS Kontaktkoordinator: Natalie Saur
  Tlf: 64 85 66 29
  ePost:natalie.saur@ahus.no
  Helsetrygdekort Telefonen 800 43573      Logg inn på helsenorge for å bestille kortet selv
  Giftinformasjonstelefonen 22 59 13 00
  Røykesluttelefonen 800 400 85
  Informasjonstelefonen for ReHabilitering (INNLAND) - Helse SørØst 800 300 61
  Nasjonal Kontakttelefon om Vold mot Eldre 800 30 196
  Demenslinjen (for spørsmål og råd om demens) 815 33 032