Fastleger i Ås
Og andre offentlige leger og ledere for legetjenesten i Ås

©Tore Olai Høghjelle
 
Leger i Ås
Med forbehold om feil eller mangler i tabellen. Ønsker du å rapportere feil eller mangel, ta kontakt med meg her!
Sjøskogen Legekontor Dr. Zapffes Legekontor Det Blå Huset Legesenter Skoleveien Legesenter Dr. Sandsdalens Legekontor Dr. Scorpios Legekontor Moerveien Legesenter Åstorget Legesenter Da Vinci Klinikken
Spesialist i Allmennemedisin
Tore Olai Høghjelle & Turnuslege (2 leger)
Spesialist i Allmennemedisin
Audun Zapffe
Spesialist i Allmennemedisin
May-Berit Barli
Spesialist i Allmennemedisin
Unni Britt Velle Sørli
Spesialist i Allmennemedisin
Bjarne O. Vig
(Vikar)
Lege
Leif Sandsdalen
Lege
Angelica Edita Scorpios
Lege
Maria Bjerkreim Garder
Lege
Ole Grytten
Spesialist i Allmennemedisin
Mikal Magnus Ursin
Lege
Gøran Åkeberg
AllmennLege
Spesialist i Fysikalsk Medisin og Rehabilitering
Christos Glavas
Adresse
Oppmøte
"Helsegangen" Vinterbrosenteret
Sjøskogenveien 7
1407 Vinterbro
Joh. K. Skanckesvei 1-3, 1430 Ås
Skoleveien 2, 1430 Ås
Brekkeveien19,
1430 Ås
Moerveien 10, 1430 Ås
Moerveien 14, 1430 Ås
Lyngveien 3, 1430 Ås
Tamburveien 5, (Nordbyveien 80a), 1406 Ski
Postadr.
Pb 95, 1429 Vinterbro
Pb 105, 1429 Vinterbro
Postboks 134 1431 Ås
Telekontakt
Telefon
(tlf-tider)

64 94 55 02
Telefontid:
ti: 12-16
on: 9-16
to: 9-16

90 16 95 08
Telefontid:
ma: 9-1030
13-1430
ti: 9-1030
on: 9-1030
13-1430
to: 9-1030
64 97 31 40
Telefontid:
ma: 9-1130
13-1430
ti: 9-1130
13-1430
to: 9-1130
13-1430
fr: 9-1130
13-1430
64 97 31 40
64 94 25 65
Telefontid alle dager unntatt tirsdag:
09.30 - 12.30
13.30 - 15.30
915 60 092
Telefontid alle dager unntatt tirsdag:
09.30 - 12.30
13.30 - 15.30
64 97 30 50
Mandag
Tirsdag
Fredag
09.00 - 15.00
64 97 44 80
Telefontid:
08.30 - 12.00
13.00 - 15.00
64 97 28 29
Telefontid:
samme som åpningstider
64 94 50 00
Telefax
Kun etter avtale
---
64 94 37 04
64 94 47 00
---
64 97 30 59
64 97 44 81
64 97 28 30
64 94 50 00
Telefontid:
08.15-12.00
13.00-14.30
Åpningstider
Mandag
0830-16
9-15
9-15
0845-1545
---
09-16
0830-1530
8-1530
0950-1530
8-16
8-15
Tirsdag
12-16
0830-12
9-15
9-15
---
0845-1545
09-16
Etter avtale
8-1530
8-1530
8-16
---
Onsdag
9-16
0830-16
---
9-15
---
0845-1545
Etter avtale
0830-1530
8-1530
---
8-11
8-15
Torsdag
9-16
0830-12
9-15
---
0845-1545
---
---
0830-1530
8-1530
8-1320
8-16
8-15
Fredag
---
9-15
9-15
0845-1545
0845-1545
09-15
0830-1530
Etter avtale
Etter avtale
---
8-12
fredag ettermiddag etter avtale
Andre Offentlige Lege Oppgaver utenom Åpningtidene
Lektor Uio - Undervisning Legestudenter / Turnuslege-veileder
---
Omsorgsbolig
Barnebolig
---
Helsestasjons-lege (torsdager)
Sykehjem
---
---
---
---
---
Gruppepraksis
Felles Venterom
JA
NEI
JA
NEI
Fellesliste
NEI
Fast Vikar (gjelder kun 8 uker i året for pålagt ferie og kurs. Etter ny fastlegeordning kreves ikke fast vikar utenom åpningstiden når legene har kollegial fraværsordning (daglegevakt).
For hverandre - i ferier og kurs
Dr. Sørli
Dr. Barli
Dr. Sandsdalen
Dr. Vik
---
---
---
---
---
---
Tilrettelagt for Rullestol
JA
NEI
JA
Elektronisk kontakt
SMS
Nummmer
HAR ePORTAL
Se hjemmesiden
46 68 37 40
41 58 97 13
---
---
---
SMS for bestilling/avbestilling av timer: Start tekstmeldingen med kodeord MOER + ditt navn, fødselsdato og hva det gjelder. Send til 2097
---
Send: navn, fødselsdato og hva det gjelder til mobilnummer: 910 06 639
Merk:
Resepter og Timebestiling
Kun timebestilling.
---
---
---
Kun timebestilling.
---
Kun timebestilling
ePost
NEI
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
ePORTAL
JA
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
Hjemmeside
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
Øyeblikkelig Hjelp
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
Søndag
Som ikke kan vente til neste dag 64871930
LV-sentralen
Telefon-sortering og annen veiledning og hjelp utført av sykepleiere
Døgnåpen Døgnåpen Døgnåpen Døgnåpen Døgnåpen Døgnåpen Døgnåpen Døgnåpen
Daglegevakten
Konsultasjoner i kontortiden utført av fastlegene på omgang
07-18 07-18 07-18 07-18 07-18 Stengt Stengt Stengt
Follo Legevakt
Konsultasjoner utenom kontortiden utført av ansatte legevaktsleger
18-07 18-07 18-07 18-07 18-07 Døgnåpen Døgnåpen Døgnåpen
Som må tas med EN ENESTE GANG
113
AMK
Døgnåpen

Ande offentlige leger og ledere for legetjenesten i Ås

Ås kommune: Tlf: 64962000
ePost: post@as.kommune.no
Hjemmeside: www.as.kommune.no

Helse og sosialsjef: Marit roxrud Reinhardt Tlf: 64962201 Mobil: 95939618 ePost: marit.leinhardt@as.kommune.no

Leder for Forebyggende Helse: Ellen Kathrine Larsen Tlf: 64962240 Mobil 95785721 ePost: Ellen.Kathrine.Larsen@as.kommune.no

Kommuneoverlege: Sidsel Storhaug Tlf: 95951885 / 9117179 ePost: sidsel.storhaug@aas.kommune.no

Sykehjemslege: Helga Kollerøs Tlf: 95951889 / 93438069, Epost: helga.kolleros@aas.kommune.no

Helsestasjonslege: Anette Laugerud Tlf: 64964480 Epost: Annette.Laugerud@as.kommune.no

Konsulent politisk sekretariat: Jan Einbu Tlf: 64962007 ePost: Jan.Einbu@as.kommune.no


Tilbake til forsiden.