Annonse
www.dokter.no
- Sjøskogen Legekontor
- Til Google+ siden
- Til Facebook-siden
Tilbake til hovedsiden
Søk internt påSiden Min:www.dokter.no!
Søket over gir bare svar fra seriøse helsenettsider!
©Tore Olai Høghjelle Krise! Legevakten i Ås: 64871930 Legene i Ås Kontaktinfo Ambulanse: 113 Forgiftning: 22591300 Prisliste
Lenker & Referanser
Annonse

Prøvetaking for påvisning av mikroorganismer

 • I. Generelle metoder for SÅR, OVERFLATER, HULROM, AVFØRING
  • 1. Prøvebeholder UTEN tilsetning, brukes som regel for å påvise VIRUS
  • 2. Prøvebeholder med FORMALIN, brukes som regel for å påvise PARASITTER
  • 3. Prøvebeholder med CARY BLAIRS medium brukes for å påvise tarmpatogene bakterier
 • II. Generelle og konkrete metoder for URIN
  • 1. Uten tilsetning, brukes som regel for å påvise KLAMYDIA (Egne vacutainere med vakum finnes nå - tidligere fantes pipettelignende løsning i plast hvor man sugde opp mekanisk)
  • 2. Med BORSYRE, brukes til vanlig bakteriologisk undersøkelser, som regel mtp. urinveisinfeksjon (Vacutainer med Borsyre)
 • III. Moderne konkrete metoder, Copans eSwab kit med AMIES transportmedium, fra de fleste steder (sjelden urin), til de vanligste mikroorganiser - med noen få unntak. Til GONOKOKKDYRKNING anbefales det fortsatt benyttes tradisjonell Amies (pensel) med kull transportmedium. For MOLEKYLÆRBIOLOGISK (PCR) påvisning av virus og bakterier ønskes fortsatt prøver tatt på TMVL transportmedium.
  • 1. FOR AEROBE/ ANAEROBE/ KREVENDE BAKTERIER, MYKOBAKTERIER OG SOPP. eSwab kit inneholder: Flytende Amies eluerings- og transportmedium uten kull og En flocksvaber ("vattpinne"). eSwab-kit finnes i flere utgaver og består av flere typer pensler til prøvebeholdere, men alle inneholder AMIES transportmedium. Amies Transportmedium er et agarmedium inneholdende natrium-tioglykolat, natrium- og kaliumklorid, fosfatbuffer, kalsium klorid, magnesium klorid, og nøytralt trekull, brukes for transport av prøver til anaerob kultur.
   • a. Rosa kork (svaber i normal størrelse)
    • -Bruksområde: Nese, hals, sår, vagina, MRSA, VRE/ESBL (ved bruk av eSwab for prøver til MRSA, holder det med en prøve pr lokalisasjon.)
    • -Pakningsinnhold: Polypropylenrør med skrukork, røret er konisk innvendig og inneholder 1 ml Liquid Amies medium. Prøvetakningssvaber i normal størrelse med tip i nylon flockfiber. Pinne med knekk.
   • b. Orange kork (svaber i tynn størrelse)
    • -Bruksområde: Nasopharynx, øye, øre, hals, sår, urethra og pediatriske prøver
    • -Pakningsinnhold: Polypropylenrør med skrukork, røret er konisk innvendig og inneholder 1 ml Liquid Amies medium. Prøvetakningssvaber i tynn størrelse med tip i nylon flockfiber. Pinne med knekk.
   • c. Blå kork (svaber i tynn størrelse)
    • -Bruksområde: Urethra menn (?)
    • -Pakningsinnhold: Polypropylenrør med skrukork, røret er konisk innvendig og inneholder 1 ml Liquid Amies medium. Prøvetakningssvaber i tynn størrelse med tip i nylon flockfiber. Pinne med knekk.
  • 2. TRANSPORTMEDIUM FOR TARMPATOGENE BAKTERIER TIL DYRKNING. Prøver til undersøkelser på tarmpatogene bakterier tas på Copans Cary Blair transportmedium. FecalSwab kit inneholder flytende Cary Blair eluerings- og transportmedium og en flocksvaber. Egner seg til dyrkning av tarmpatogene bakterier. FecalSwab preserverer nukleinsyrer og antigener fra bakterier og virus.
   • a. Grønn kork
    • -Bruksområde: Fæcesprøver. Flyende og fast prøvemateriale
    • -Pakningsinnhold: Polypropylenrør med skrukork, røret er konisk innvendig og inneholder 2 ml Cary Blair medium. Prøvetakningssvaber i normal størrelse med tip i nylon flockfiber. Pinne med knekk.

MRSA-testing før innleggelse på Norske Sykehus

 • Ved innleggelse og før pasientrettet arbeid i sykehus tas MRSA-prøve av alle som:
  • tidligere har fått påvist MRSA, men ikke senere hatt tre negative kontrollprøver
  • som i løpet av siste 12 måneder har fått påvist MRSA (selv om senere kontrollprøver har vært negative)
  • som i løpet av siste 12 måneder har bodd i samme husstand som MRSA-positive
  • som i løpet av siste 12 måneder har hatt nær kontakt med MRSA-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr
  • som i løpet av siste 12 måneder har vært i land utenfor Norden og der har vært innlagt i helseinstitusjon
  • som i løpet av siste 12 måneder har vært i land utenfor Norden og der har fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste
  • som i løpet av siste 12 måneder har vært i land utenfor Norden og der har arbeidet som helsearbeider
  • som i løpet av siste 12 måneder har vært i land utenfor Norden og der har oppholdt seg i barnehjem eller flyktningleir
  • alle som har kliniske symptomer på hud-/sårinfeksjon, kroniske hudlidelser eller innlagt medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinner, og som i løpet av siste 12 måneder har oppholdt seg sammenhengende i mer enn 6 uker i land utenfor Norden
 • Bruk vanlig prøvetakingsutstyr (eSwab med rosa kork) og transportmedium. (LABORATORIEHÅNDBOKEN - AHUS: "For prøvetaking med pensel anbefales eSwab. Urin sendes på steril beholder, med eller uten tilsetning av borsyre.Oppbevares i kjøleskap før forsendelse.")
 • Ta ett prøvesett, det vil si én prøve fra hvert prøvetakingssted. Prøver tas fra følgende steder:
  • ytterst i hvert nesebor (med samme pensel)
  • svelg inklusiv tonsiller
  • perineum
  • sår, eksem, ferske arr eller andre defekter i huden
  • innstikksteder for fremmedlegemer
  • hvis pasienten har permanent urinveiskateter tas det i tillegg urinprøve

VRE (VancomycinResistente Enterokokker) / ESBL (Ekstendert Spektrum Beta Laktamase Produserende Bakterier. Testing før innleggelse på Norske Sykehus

 • Fra 2014 skal det tas prøve på VRE og ESBL-produserende bakterier. I tillegg til vanlig MRSA-testing. Dette er i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.
 • Det er hensiktsmessig at VRE/ESBL-testen tas samtidig med MRSA-testing, slik at pasienten slipper isolering ved innleggelsen. Det er ingen endring i regler for screening av MRSA, dvs at screening for MRSA før innleggelse eller poliklinisk undersøkelse følger de vanlige retningslinjene.
 • Når skal det gjøres VRE/ESBL screening av pasienter som skal innlegges til planlagt døgnopphold på AHUS:
  • Pasienter som de siste 12 måneder har hatt døgnopphold på sykehus utenfor Norden
  • Pasienter som de siste 12 måneder har hatt døgnopphold på institusjon med kjent utbrudd i Norden
 • Prøvetakingsprosedyren for screening av VRE/ESBL:
  • Det skal tas prøve fra rektum innenfor analåpningen eller fra fæces.
  • Bruk eSwab med rosa kork (flytende Amies medium). Penselen må være synlig tilsølt med fæces. En prøve er nok.
 • Prøven merkes avhengig av indikasjon for prøvetakingen:
  • Døgnopphold ved helseinstitusjon utenfor Norden merkes "Screeningprøve multiresistente bakterier - utenlandspasient": prøven blir da undersøkt på VRE og ESBL.
  • Ved prøvetaking av pasienter fra utbruddsinstitusjon merkes prøvene "Screeningprøve - aktuelle utbruddsmikrobe (for eksempel VRE) + utbruddsinstitusjon".
 • Oppbevaring av prøven før forsendelse skjer i kjøleskap.
 • For mer informasjon om vankomycinresistente enterokokker og ESBL-produserende bakterier, se Folkehelseinstituttets Smittevernbok på FHI.no. Spørsmål besvares gjerne på tlf 67 96 44 00 eller 67 96 43 99. Smittevernseksjonen Akershus universitetssykehus HF Avdeling for Mikrobiologi og smittevern - MIKS 1478 LØRENSKOG. Smittevern@ahus.no
Jeg og Fastlegekontoret
Er det åpent? Send Melding!
Timebestilling! Ring Legen
Reseptene mine Vaksinene mine
Blodprøvene mine Legevikaren
Nyheter
Anbefalte Linker
Henvist til Spesialist?
Blå Resept
Kan jeg få drosje?
ePortal
eResept Info
Råd-telefoner og sider
Helsenorge
Kjernejournal
Helsebiblioteket
Norsk HelseInformatikk
Folkehelsa.no
Up-To-Date Opplsagverk BestPractice Opplsagverk
Fastlegeoversikten

Bytt Fastlege!
Helsekalkulatorer
Annonse