Annonse
www.dokter.no
- Sjøskogen Legekontor
- Til Google+ siden
- Til Facebook-siden
Tilbake til hovedsiden
Søk internt påSiden Min:www.dokter.no!
Søket over gir bare svar fra seriøse helsenettsider!
©Tore Olai Høghjelle Krise! Legevakten i Ås: 64871930 Legene i Ås Kontaktinfo Ambulanse: 113 Forgiftning: 22591300 Prisliste
Målgruppe

For personer som trenger psykologisk hjelp. Men som ikke er alvorlig psykisk syke. Man trenger ikke hjelp på Sykehus / Distriktspsykiatrisk Poliklinikker. Men trenger likevel psykologisk hjelp, noen profesjonelle å snakke med. Dette er et kommunalt ansvar. Og kommunene har egen Psykisk Helsetjenest for dette.

Annonse

Psykisk Helsetjeneste og Rusomsorg i Ås Kommune

Enhetsleder: Irma Kristensen

  • Tlf: 64962000 - Servicetorget Ås kommune - sett over til avdelingen derfra
  • Adr: Moer Sykehjem, underetagen
  • Tunveien 2, 1430 Ås

Oppgaver:

  • Tar i mot pasienter til behanding / samtale
  • Henvisning kan sendes Fra Fastleger, helsesøstre, eller andre
  • Beregnet blant annet for pasienter som ikke har de mest alvorligste psykiske sykdommer. De som ikke trenger (blir godkjent for) behandling på sykehus eller poliklinikker i annenlinjetjenesten (DPS ol), men som likevel kan trenge litt hjelp.
  • Link til Kommunens nettside for Rus og Psykisk helsetjeneste
Jeg og Fastlegekontoret
Er det åpent? Send Melding!
Timebestilling! Ring Legen
Reseptene mine Vaksinene mine
Blodprøvene mine Legevikaren
Nyheter
Anbefalte Linker
Henvist til Spesialist?
Blå Resept
Kan jeg få drosje?
ePortal
eResept Info
Råd-telefoner og sider
Helsenorge
Kjernejournal
Helsebiblioteket
Norsk HelseInformatikk
Folkehelsa.no
Up-To-Date Opplsagverk BestPractice Opplsagverk
Fastlegeoversikten

Bytt Fastlege!
Helsekalkulatorer
Annonse