Annonse
www.dokter.no
- Sjøskogen Legekontor
- Til Google+ siden
- Til Facebook-siden
Tilbake til hovedsiden
Søk internt påSiden Min:www.dokter.no!
Søket over gir bare svar fra seriøse helsenettsider!
©Tore Olai Høghjelle Krise! Legevakten i Ås: 64871930 Legene i Ås Kontaktinfo Ambulanse: 113 Forgiftning: 22591300 Prisliste
Målgruppe

Pasienter som er i overgangen mellom institusjon og hjem eller hjemmeboende som opplever reduksjon i sin funksjonsevne

Annonse

Innsatsteam i Ås Kommune

 • Kommunen har etablert et innsatsteam som et ledd i samhandlingsreformen som trådte i kraft 01.01.12. Teamet er organisert under forvaltningsenheten og består i dag av en sykepleier og en ergoterapeut i fulle stillinger.
 • Direkte telefoner til Ergoterapeut og Sykepleier:

Ina Rangum, Ergoterapeut - tlf: 47466721
Lise Bjerkeli, Sykepleier - tlf: 47466723

 • Mer informasjon kan fås ved henvendelse til Forvaltningsenheten: 64962590
 • Adr: Moer Sykehjem, underetagen
 • Tunveien 2, 1430 Ås
 • Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås

Oppgaver:

 • Innsatsteamet har eksistert siden 2012. Teamet er tverrfaglig sammensatt, og består av ergoterapeut, sykepleier og fysioterapeut.
 • Bistår med opptrening i hverdagsaktiviteter, i bruk av hjelpem idler og i tilretteleggig av bolig, slika t de som ønsker det kan blir mest mulig selvstendige og fortsette å bo hjemme.
 • Målgruppen er pasienter som er i overgangen mellom institusjon og hjem eller hjemmeboende som opplever reduksjon i sin funksjonsevne.
 • Link til Kommunens Informasjon om Innsatsteamet
 • Informasjonsfolder utgitt av Ås Kommune om Innsatsteamet
Jeg og Fastlegekontoret
Er det åpent? Send Melding!
Timebestilling! Ring Legen
Reseptene mine Vaksinene mine
Blodprøvene mine Legevikaren
Nyheter
Anbefalte Linker
Henvist til Spesialist?
Blå Resept Ordningen
Drosje og Pasienttransport
ePortal-Info fra Legekontoret
ePortal-info fra Myndighetene
ePortal-INNLOGGING
Råd-telefoner og sider
Helsenorge
Kjernejournal
Helsebiblioteket
Norsk HelseInformatikk
Folkehelsa.no (fhi)
Up-To-Date Opplsagverk BestPractice Opplsagverk
Fastlegeoversikten

Bytt Fastlege!
Helsekalkulatorer
Annonse