Vitenskapsbasert Svangerskapsomsorg

©Tore Olai Høghjelle
 


En del vanlige problemstillinger, om hva vi bør gjøre, men også ikke lenger trenger å gjøre:

 • 1. Ferritin-målinger (jernlagre) er ikke nødvendig å måle rutinemessig. Man måler Blodprosenten (Hb), og gjør ingenting så lenge den er > 10,5 ved første konsultasjon i uke 12. Og > 10,0 i uke 28.
 • 2.Veiing av mor er i utgangspunkt egentlig ikke faglig begrunnet å utføre. Men retningslinjene sier at man skal gjøre det fordi gruppen som laget retningslinjene har valgt å gi noen råd som ikke er faglig begrunnet. Veiing står derfor i retningslinjene, men legen kan etter vurdering la være å veie mor.
 • 3. Veiing er aktuelt når 30 < BMI < 18
 • 4. BMI > 30; glukosebelastning eller fastende blodsukker bør utføres for å avsløre ev. svangerskapsdiabetes. HBA1c er ikke riktig test ved svangerskap.
 • 5. Det er ikke nødvendig med mer enn 4 kontroller ila. svangerskapet, men retningslinjene har likevel lagt seg på 7 stykker.
 • 6. Preeklampsi (svangerskapsforgiftning) er nå definert som signifikant BT-økning og proteinuri. I tillegg vil kvinnens almentilstand være redusert. Akseptabelt BT regnes som < 140/90. Preeklampsi må tas i betrakning ved BT mellom 140/90-160/110. Full Eklampsi regnes ved BT > 160/110
 • 7. Hemokonsetnrasjon > 13,5 Hb regnes ikke lenger som en risikofaktor.
 • 8. Ved betydelig overvekt hos mor anbefales en EXTRA ultralyd fordi SF-målet blir upresist og for da å få vurdert korrekt utvikling av barnets størrelse. Denne kontrollen kan anbefales ved kontrollen i uke 24. ev. uke 28.
 • 9. Ved svangerskapsindusert HT anbefales ofte Trandate
 • 10. Urin skal kun screenes for proteinuri, og glukosuri.
 • 11. Man skal ikke sende en normal urin hos frisk kvinne til dyrkning blindt, for å se etter asymptomatisk bakteriuri (ABU). Her er retningslinjene for svangerskapsomsorgen og retningslinjene fra antibiotikasenteret uenige, og man kan godt følge antibiotikaveilederen her.
 • 12.Terminsprik betyr at det er sprik på minst 10-14 dager, mellom den termin fastelegen kommer til og den som jordmor-ultralyd på sykehuset kommer til i uke 18. Da BØR jordmor på sykehuset ta konsekvensen av de funn som gjøres og bestille ny ultralyd også i uke 24. Dette blir ofte ikke gjort. Terminsprik kan bety vekstretardasjon oftere enn at fastlegen har beregnet terminen "feil". En vanlig misforståelse.
 • 13. Leiebestemmelse er først nødvendig / hensiktsmessig (mulig) fra uke 36.
 • 14. Lues (syflisblodprøve) er ikke lenger lovpålagt
 • 15. Det vil komme ny elektronisk utgave av svangerskapsjournalen, i mellomtiden kan det være greit at man er nøye med at det foreligger en kopi i journalen. Ved sykdom hos mor/barn ila. svangerskapsfoløpet vil Pernatalkomiteen komme inn og kvalitetsvurdere det arbeidet som legen har gjort.
 • 16. Asymptomatisk bakteriell vaginose skal IKKE testes på eller behandles.
 • 17. Yngre kvinner under 25 år som er gravide bør tilbys en klamydiatest.
 • 18. "Store barn" defineres som over 4500 gram. En vanlig komplikasjon ved svangerskapsdiabetes, som igjen kan forårsake skulderskader (Plexus Brachialis-skader) ved forløsning.
 • 19. Folat skal anbefales fra 4 uker før befruktning til 12 uker etterpå. I den tiden nevralrørsdannelsen pågår.
 • 20. All svangerskapsomsorgs hensiktsmessighet har noen enkle endepunkter som det måles på, dette er lav fødselsvekt, Hb < 9-10 eller for tidlig fødsel. Og naturligvis andre sykdommer hos foster / mor.
 • 21. Rus hos mor pålegger helsearbeider å varsle sosialkontoret hvis det er stor fare for at mors rusproblem vil skade fosteret. Sosialkontoret kan pålegge mor avrusning, i ytterste konsekvens ved tvang.
 • 22. WHO´s minimalistiske "antenatal care model" består av kun 4 kontroller og én postpartumkontroll. Første kontroll uke 12, deretter uke 26,32 og mellom 36-38. På siste kontroll rådes kvinnen til å ta kontakt for overtidsvurdering hvis hun ikke har født ved utgangen av uke 41.

  Referanser

  1. WHO antenatal Care Randomized Trial: Manual for the Implementation of the New Model (2002).


 • ULTRA-Kortversjonen av: Retningslinjer for Svangerskapsomsorgen i Norge

   

  KORT-Kortversjonen av: Retningslinjer for Svangerskapsomsorgen i Norge