Vaksinering ved sårskader
Ved sår større enn bare overfaltiske skrubbsår anbefales Stivkrampevaksine
 
©Tore Olai Høghjelle

 

Stivkrampevaksine ved større sår - Generelt

Leger anbefaler at du får tetanusvaksine hvert 10. år.

Hvis såret er dypt eller skittent og din siste vaksine ble satt for mer enn 5 år siden, vil legen som regel anbefale at du får en dose med stivkrampevaksine (boosterdose).

Vaksinen bør helst settes innen 48 timer etter skaden.

De siste årene har stivkrampevaksineringen ved større sår blitt utvidet. Først til å også ta med Difteri, deretter til å også ta med kikhoste og til slutt også til å ta med polio.

Politikken har vært at man benytter anledningen når noen søker lege for sår til å gi stivkrampevaksine. Fordi man på denne måten klarer å holde befolkningen godt vaksinert. Det er greit at du får beskyttelse mot stivkrampe i såret ditt. Men først og fremst benytter man anledningen, når noen kommer til legen med større sår, til å holde befolkningen godt vaksinert.

Sagt med andre ord: Hvis du får et større sår bør du sette en enkelt dose med oppdosering av stivkrampevaksine hvis det er mer enn 5 år siden siste gang du fikk en slik vaksine. Enten alene eller sammen med difteri, eller sammen med både difteri og kikhoste, eller sammen med både difteri, kikhoste og polio. Dette kan du lese mer om under.


Alternativ 1 - Ren ENKEL stivkrampevaksine (Tetavax®) ved sår

Den offisielle anbefalingen for stivkrampevaksinen (Tetavax®) i Felleskatalogen sier (fritt oversatt):

Primærvaksinering består av 3 doser: 2 doser med 1-2 måneders mellomrom. 3. dose gis 6-12 måneder etter 2. dose.

Boostervaksinering / revaksinasjon: 1 dose gis 10 år etter primærvaksinering. Deretter gis 1 dose hvert 10. år.

Dosering: En dose (0,5 mL) injiseres i muskelen (i.m.), i låret hos barn < 1 år ellers i overarmen (dypt i underhudsfettet (s.c.) injeksjon kan også benyttes).

Sårskader: Vaksinen gis så snart som mulig (helst innen 48 timer), ev. samtidig med humant tetanus immunglobulin og/eller antibiotika iht. offisielle anbefalinger.

Hvis du får et større sår bør du sette en enkelt dose med oppdosering av stivkrampevaksine hvis det er mer enn 5 år siden siste gang du fikk en slik vaksine. Enten alene eller sammen med difteri, eller sammen med både difteri og kikhoste, eller sammen med både difteri, kikhoste og polio.

 

Alternativ 2 - Duovaksine mot både Stivkrampe og Difteri (diTeBooster®) ved sår

I de siste årene har men sett en del oppblomstring av Difteri, derfor anbefalte myndigheten etterhvert å benytte "duo-vaksinen" som inneholder både stivkrampevaksine og difterivaksine. Denne vaksinen heter diTeBooster®.

Primærvaksinering: Preparatet er ikke ment for primærvaksinasjon (NB).

Boostervaksinering / revaksinasjon: Revaksinasjon av barn (> 5 år) og voksne som tidligere er primærvaksinert med minst 3 doser difteri- og tetanusvaksine.

Dosering: Voksne og barn > 5 år: 0,5 mL i.m. som en enkelt dose. Revaksinasjon mot difteri og tetanus bør gis med intervaller i samsvar med de offisielle anbefalinger (vanligvis 10 år).

Sårskader: Vaksinen gis så snart som mulig (helst innen 48 timer), ev. samtidig med humant tetanus immunglobulin og/eller antibiotika iht. offisielle anbefalinger.

Hvis du får et større sår bør du sette en enkelt dose med oppdosering av stivkrampevaksine hvis det er mer enn 5 år siden siste gang du fikk en slik vaksine. Enten alene eller sammen med difteri, eller sammen med både difteri og kikhoste, eller sammen med både difteri, kikhoste og polio.

Spesielt for Difteridelen: Det er viktig å være klar over at difterivaksinen kan gi bivirkninger i form av større lokale reaksjoner hvis den gjentas hyppigere enn 3.-4. år!

 

Alternativ 3 - Trippelvaksine mot Stivkrampe, Difteri og Kikhoste (Boostrix®) ved sår

Men så begynte man å se at også Kikhoste blomstret opp blant store barn og voksne. Myndighetene anbefaler derfor nå å vurdere om man ikke rett og slett setter både Stivkrampevaksine, Difterivaksine og Kikhostevaksine samlet ved større sår. En vaksine som inneholder beskyttelse mot alle disse tre sykdommene var lenge kjent som Trippelvaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet. Denne vaksinen heter Boostrix®.

Primærvaksinering: Preparatet er ikke ment for primærvaksinasjon (NB).

Boostervaksinering / revaksinasjon:Trippelvaksinen anbefales som oppvaksinering ved større sår. Vaksinen kan gis ved mulig tetanus-infisert sår (sår som kan tenkes inneholde stivkrampe) hos personer som tidligere er primærvaksinert mot tetanus.

Dosering: 1 enkelt dose (0,5 ml) av vaksinen anbefales gitt i tråd med gjeldende offentlige anbefalinger for boostervaksinasjon med lavdose kombinert difteri-tetanusvaksine (vanligvis hvert 10. år), når også en boosterdose mot kikhoste ønskes. Hos personer > 40 år som ikke har fått difteri- eller tetanusvaksine i løpet av de siste 20 år, induserer 1 dose antistoffrespons mot kikhoste og beskytter mot tetanus og difteri i de fleste tilfeller. Ytterligere 2 doser med difteri- og tetanusvaksine maksimerer responsen når de administreres 1 og 6 måneder etter den første.

Sårskader: Vaksinen gis så snart som mulig (helst innen 48 timer), ev. samtidig med humant tetanus immunglobulin og/eller antibiotika iht. offisielle anbefalinger.

Hvis du får et større sår bør du sette en enkelt dose med oppdosering av stivkrampevaksine hvis det er mer enn 5 år siden siste gang du fikk en slik vaksine. Enten alene eller sammen med difteri, eller sammen med både difteri og kikhoste, eller sammen med både difteri, kikhoste og polio.

Spesielt for Difteridelen: Det er viktig å være klar over at difterivaksinen kan gi bivirkninger i form av større lokale reaksjoner hvis den gjentas hyppigere enn 3.-4. år!

 

Alternativ 4 - Alt-i-Ett-Vaksine mot Stivkrampe, Difteri, Kikhoste og Polio (Boostrix Polio®) ved sår

Det aller siste er at man nå ser at det også kan være en viss fare for at tilbakegangen av Poliosykdommmen stopper opp. Fra å være nesten utryddet har vi hvert år noen få tusen tilfeller i spesielt avsidesliggende strøk på kloden. Med økt reiseaktivitet, invandring, flyktninger osv er det en viss økt risiko for at også Polio kan ramme barn / voksne når de oppholder seg i utlandet. Noen har derfor tatt til orde for at man like gått går hele linjen ut og gi "Alt-i-Ett-Vaksinen" ved sår. Denne vaksinene heter Boostrix Polio®.

Primærvaksinering: Preparatet er ikke ment for primærvaksinasjon (NB).

Boostervaksinering / revaksinasjon: Boostervaksinasjon mot difteri, tetanus, kikhoste og poliomyelitt hos voksne og barn > 4 år. Preparatet er ikke ment for primærvaksinasjon.

Dosering: 1 enkeltdose (0,5 mL) av vaksinen anbefales gitt i tråd med gjeldende offentlige anbefalinger for boostervaksinasjon med lavdose kombinert difteritoksoid, tetanustoksoid og kikhoste antigener i kombinasjon med poliomyelitt antigener. Vaksinen skal ikke brukes dersom fullstendig primærvaksinasjon mot difteri og tetanus ikke er gjennomført. Vaksinen kan benyttes ved ufullstendig eller ingen tidligere vaksinasjon mot kikhoste eller polio, men boosterrespons oppnås kun hos individer som tidligere er immunisert ved vaksinasjon eller naturlig infeksjon. Vaksinen kan gis ved mulig tetanus-infisert sår hos personer som tidligere er primærvaksinert mot tetanus og hvor en boosterdose mot difteri, kikhoste og polio er indisert. Vaksinen settes dypt i.m. fortrinnsvis i deltamuskelen.

Sårskader: Vaksinen gis så snart som mulig (helst innen 48 timer), ev. samtidig med humant tetanus immunglobulin og/eller antibiotika iht. offisielle anbefalinger.

Hvis du får et større sår bør du sette en enkelt dose med oppdosering av stivkrampevaksine hvis det er mer enn 5 år siden siste gang du fikk en slik vaksine. Enten alene eller sammen med difteri, eller sammen med både difteri og kikhoste, eller sammen med både difteri, kikhoste og polio.

Spesielt for Difteridelen: Det er viktig å være klar over at difterivaksinen kan gi bivirkninger i form av større lokale reaksjoner hvis den gjentas hyppigere enn 3.-4. år!

Hvis du får et større sår bør du sette en enkelt dose med oppdosering av stivkrampevaksine hvis det er mer enn 5 år siden siste gang du fikk en slik vaksine. Enten alene eller sammen med difteri, eller sammen med både difteri og kikhoste, eller sammen med både difteri, kikhoste og polio.