Ortopedi
Om Ortopediske hjelpemidler, Ortopediingeniører, og Ortopeder (leger med spesialitet ortopedi)

©Tore Olai Høghjelle

Ortopdeder er Leger som har gått spesialitetsutdannelse, først er de blitt kirurger så har de spesialisert seg i bein, ledd og skjelett. Noen steder blir man orted uten først å bli fullverdig kirurg. I norge har man i mange år måttet først bli fullverdig kirurg (5 år) og så ortoped. Det er som regel ortopeden som bestemmer om du har rett til å få dekket utgifter til tilpasninger av ortopediske hjelpemidler av NAV.

Orteopediingeniører er 3-årlige utdannelser for å lære å lage ortopediske hjelpemidler for bein, ledd og skjelett.

Ortopediske Klinikker er private næringvirksomheter, som vanligvis består en eller flere ortopediingeniører som produserer ortopediske hjelpemidler. De jobber for NAV sin regning hvis oppdraget er godkjent av ortoped, men kan også hjelpe deg om du vil betale hele prisen selv, uten å gå via en ortoped. For eksempel, hvis ortopeden mener at du ikke trenger hjelpemidlet, men du vil ha det like vel. For å sikre tilgangen av henvisninger fra ortoped, som skal bestemme om du trenger hjelpemidlet, samarbeider mange private ortopediske klinikker med ortopeder.

Ortopediske hjelpemidler omfatter proteser, ortoser og ortopedisk fottøy. Det er som regel ortopeden som bestemmer om du har rett til å få dekket utgifter til tilpasninger av ortopediske hjelpemidler av NAV.

En protese er en mekanisk eller teknisk innretning som skal erstatte helt eller delvis tap av legemsdel i et bevegelsesorgan.
I praksis dreier det seg om armproteser og benproteser. Proteser som plasseres inne i kroppen ved hjelp av kirurgi regnes ikke som ortopedisk hjelpemiddel i henhold til lov om folketrygd.

En ortose skal erstatte, gjenopprette eller bedre tapt funksjon i et bevegelsesorgan. Eksempler på ortoser er ortopediske korsetter og hjelpemidler (skinner) som stabiliserer knær og/eller ankler når lammelse eller svekkelse har medført stabiliseringsproblemer. Spesiallagede fotsenger regnes som ortoser.

Ortopedisk fottøy er sko som er spesiallaget slik at de skal avhjelpe funksjonsforstyrrelser i fot- og ankelregionen. Ortopedisk fottøy kan være individuelt laget til den enkelte bruker, eller fabrikkmessig framstilt for en diagnosegruppe/brukergruppe. Eksempler er diabetessko og revmatikersko.

I vårt distrikt er det blant annet to aktører innen ortopediske hjelpemidler, begge disse samarbeider med ortopeder.


Ortopediteknikk AS:

 • Ortopediteknikk finnes flere steder i Norge
 • For personer rundt OSLO kan et alternativ være; Ortopediteknikk Ryen
 • For personer Nord for OSLO kan et alternativ være; Ortopediteknikk Lillestrøm
 • For personer Sør for OSLO åpnet Ortopediteknikk en avdeling i Østfold Helsehus
 • Henvisninger kan sendes til Adressen; Ortopediteknikk AS, Tørkoppveien 10, 1570 Dilling.
 • Ved spørsmål kan man ringe Tor Langbråten Telefon; 23035615
 • epost; ryen@ortopediteknikk.no
 • Ortopediteknikk sin avdeling i Østfold Helsehus tilbyr konsultasjon hos Ortopeder. Disse jobber uten refusjonsavtale med NAV og konsultasjonsprisen er derfor noe høyere enn ellers (rundt 500,-).
 • Pasienter som har behov for ortopediske hjelpemidler kommer rett videre til ortopediingeniørene for tilpasninger av dette.


Moss Ortopediske Klinikk AS:

 • Moss Ortopediske Klinikk startet opp 2011 med to erfarne ortopediingniører i Helsehuset i Moss
 • Moss Ortopediske Klinikk ligger i Adressen; Helseshuset, Prinsensgate 9, 3. etasje, 1530 Moss
 • Ved spørsmål kan man ringe Telefon; 69250035
 • epost; post@moss-ok.no
 • Moss Ortopedisk Klinikk samarbeider med spesialister i ortopedi i Helsehuset i Moss. Dr Finn W Krohn, har refusjonsavtale med HELFO. Pasienter med henvisning fra fastlegen betaler vanlig takst for vurdering hos ham som spesialist i ortopedi (egenandel/frikort). Pasienter som ønsker time raskt og uten henvisning fra fastlegen kan få time hos ortoped dr Bengt Svenungsson. Han arbeider uten refusjonsavtale med HELFO. For timebestillinger - uansett hvilken ortoped, kontakt Moss Ortopedisk Klinikk.
 • Tverrfaglig vurdering sammen med ortopediingeniør foretas for de som kan ha behov for ortopediske hjelpemidler.
 • Pasienter med tilstand eller diagnose som ikke utløser refusjonskrav overfor NAV/HELFO kan ta direkte kontakt for time hos ortopediingeniør for vurdering av hjelpemidler.
 • Moss Ortopedisk Klinikk har et nært tverrfaglig samarbeid med ART klinikken, samt to engasjerte fotterapeuter i Helsehuset i Moss.

Moss Ortopiske Klinikk har laget en Brosjyre om seg selv og fotplager.