RusKontrakt i Ås Kommune

 

©Tore Olai Høghjelle


Enhet for forebyggende helsetjenester, psykisk helse, barnevernet i Ås kommune og politiet ved Ås Lensmannskontor har opprettet et tilbud for rustesting hos ungdom som viser en bekymringsfull utvikling.

Ønsket er å hjelpe ungdom 13-20 år så tidlig så mulig slik at de som eksperimenterer med rus i ung alder skal få en mulighet til å slutte med det via urintesting og støttesamtaler underveis. Ungdommen kaller det gjerne "pissekontrakt". Erfaringer fra andre kommuner er at ungdom ser på denne kontrollen som en fin mulighet til å slippe press fra jevnaldrende til å ruse seg.

Normalt vil man motta tips om ungdom fra foreldre, skolene, helsesøstre, barnevern, politi, fastleger eller andre. Og kan på bakgrunn av henvendelsen gjennomføre en bekymringssamtale sammen med ungdommen, under 18 år, og foreldrene / foresatte

Bekymringssamtalen gjennomføres av psykisk helsearbeider og en representant fra forebyggende avdeling i politiet. Ungdom og foreldre / foresatte blir presentert for en kontrakt og oppfølging i de neste 6 måneder. Kontrakten innebærer urintesting og støttesamtaler i perioden.

Deretter er det ukentlig oppfølgning av psykisk helsearbeider, som skal påse at urintesten blir tatt og har samtaler med den unge på Ås Helsestasjon.

Det samarbeides med de foresatt for å hjelpe til at ting tar en annen retning, hjelpe unge til å endre adferd og motivere for å ta bevisste valg.

Ruskontrakten undertegnes av ungdommen selv samt foresatt under et møte med ungdommen, foresatte, politiet og helsepersonell. Den har en varighet på 8 måneder.

Under forutsetning at kontrakten blir underskrevet kan ungdom som er tatt med stoff til eget bruk ol. på påtaleunnlatelse. Ungdommen forklares at innreise til USA og en rekke andre restriksjoner kan være følgen av at påtalen i motsetning blir gjennomført. Hvis kontrakten blir brudd før det er gått 2 år vil det likevel bli gjort påtale og ungdommen vil da få lovbruddet på rullebladet. Mange vet ikke nok om hvor alvorlig dette egentlig er.

Ungdommen får ukentlig oppøflgning den første delene av kontraktsperioden. Etter ca. 3 måneder med reine urinprøver vil det blir uvrdert å gå over til oppfølgning hver annen uke. Dette gjøres under et evalueringsmøte med ungdommen, foresatte, politiet samt helsepersonell til stede.

Det blir gjort sluttevaluering med de samme aktørene til stede.

Foresatte forplikter seg til veiledningssamtaler med familieveileder.

HER ER TEAMET SOM ARBEIDER MED DETTE:

Christina Odenmarck, psykisk helsearbeider, mobil: 95939697, epost: christina.odenmarck@as.kommune.no

Inger Nordstrand, familieveileder / miljøterapeut, mobil, 47466728, epost: inger.nordstrand@as.kommune.no

Isabell Ødegaard, forebyggende enhet i politiet, mobil: 93286344, isabell.odegard@politiet.no

Hilde Tønnesen, helsesøster ved Ås Videregående Skole, mobil: 95939672, epost: hilde.tonnesen@as.kommune.no
Rus og Psykis Helsetjeneste i Ås