Virus

En enkel oversikt over noen virus som viser hvordan de er beslektet og hvor i systemet de hører hjemme. Og hvilke sykdommer de forårsaker

©Tore Olai Høghjelle

Tabell

Virusnavn som kan være verd å merke seg er merket med blått
Sykdommer som kan være verd å merke seg er merket med rødt
Virus-størrelse i nm
(nano-meter)
Virus-familie

Virus-slekt (genera / genus)

(gruppe)

(ev. sub-familie)

Virus-art (spesies)


(her er selve navnet på det enkelte virus-medlem, eventuelt samlet i grupper eller med underarter og varianter)

(eventuelt 'gruppe')

Virus-sykdom
DNA-virus MED virusmemebran
110

Herpes-viridae

Herpes-virus Herpex simpleks virus Herpes simpleks-1 Forkjølelses-sår, sykdommer med vannblemmer i huden, også herpes-sår nedentil.
Herpes simpleks-2
Vannkoppe-virus Vannkopper, og senere helvetesild
Cytomegalo-virus Monoukleose (kyssesyke)-lignende sykdom, lungebetennelse, ineksjon hos småbarn, leverbetennelse, øyebetennelse
Epstein Barr virus Ekte mononukleose (kyssesyke), Burkitts Lymfom
Humant herpesvirus-6 Tredjedags utslett (exanthema subitum)
42

Hepadna-viridae

Hepadna-virus Hepatitt-B virus Hepatitt B
Hepatitt D virus (deltaagens)
Et helt spesielt ufullstendig virus som er helt uløselig knyttet til Hepatitt B, det er avhengig av hepatitt B for å dele seg
Hepatitt D infeksjon
Denne infeksjonen er uløselig knyttet til samtidig Hepatitt B infeksjon
Gruppen under her kan sies å tilhøre en større VIRUSGRUPPE som har blitt kalt 'Arbovirus og andre sjeldne virus'. Tradisjonelt inkluderer denne gruppen 1. Arbovirus (arthropod borne viruses) og 2. Andre virus som overføres med blodsugende insekter, insektstikk, insektbitt, og / eller som er lite utbredt i nordiske land. Arbovirus er etterhvert innskrenket til å gjelde Togavirus unntatt Rub-virus / røde hunder-virus (som kalles Arbovirus gruppe A.) og Flavi-virus (som kalles Arbovirus gruppe B). Virus som kan regnes med i denne VIRUSGRUPPEN har i denne teksten fått nummer 1.-7.
250-300

 

1. Pox-viridae

(Pox-virus)

 

Ortopox-virus Variola-virus Menneske-kopper (variola)
Kukoppe-virus Ku-kopper
Vaccinia-virus Den varianten av ku-kopper som ble brukt til koppevaksine mot menneske-kopper
Hestekoppe-virus Heste-kopper
Apekopppe-virus Ape-kopper
Parapox-virus Orf-virus Saueskurv
Molluscipox-virus Molluscum contagiosum virus Mollusker
DNA-virus UTEN virusmembran
Størrelse Familie Genera / gruppe Medlem Sykdom
70-80

 

Adeno-viridae

 

Adeno-virus

Mange typer

Luftveis-infeksjoner, forkjølelse, øyekatarr, utslett, mage- og tarminfeksjon, hornhinne-betennelse (keratitt)
40-55

 

Papova-viridae

 

Papova-virus

Pappiloma-virus

(vorter, kondylomer, pappilomer og kreft)

HUD:

Vanlige hudvorter, fotvorter, epidermidysplasia verruciformis, flate vorter

NEDENTIL:

Condyloma accumintum, livmorhalskreft (cervixcancer)

LUFTVEIER OG ØYETS SLIMHINNE (CONJUNCTIVA):

Larynx-pappilomer, orale pappilomer, pappilomer i conjunctiva

Polyoma-virus Kreft hos dyr
BK-virus Sjelden
JC-virus Sjelden
 

 

Parvo-viridae

 

Parvo-virus Parvovirus B-19 Den 5. barnesykdom
Andre virus Leddsmerter, muskelplager og hodepine.

Sykdommer hos hunder og andre dyr.

RNA virus MED virusmemenbran
Størrelse Familie Genera Medlem Sykdom
88-120 Myxo-viridae

(=Ortomyxo-viridae)

Myxo-virus

(=Ortomyxo-virus)

Influensa-virus Influensa-virus type A Influensa type A (opptil 15x9 subtyper)
Influensa-virus type B Influensa type B
Influensa-virus type C Influensa type C
100-300

Paramyxo-viridae

Paramyxo-virus

 

Parainfluensa-virus

 

Parainfluensa-virus 1 Strupehodebetennelse (laryngitt), forkjølelser, lungebetennelse, øvre luftveisinfeksjoner, forkjølelse, bronkitt, bronkiolitt
Parainfluensa-virus 2
Parainfluensa-virus 3
Parotitt-virus Kusma
Respiratorisk syncytialt virus (RSV-virus) Lungebetennelse, forkjølelser, bronkitt, bronkiolitt, barne-astma
Meslinge-virus Meslinger
100

Retro-viridae

(Retro-virus)

 

(Kalles også
-Oncorna-virus
-Leuko-virus)

Lenti-virinae

(Lenti-virus)

HIV-virus (humant immunsvikt virus) HIV-1 virus HIV-infeksjon / AIDS.
HIV-2 virus
SIV-virus (simian immunodeficiency virus) Immunsviktsykdom hos aper
Bovin lentivirus Rammer storfe
FIV-virus (feline immundeficiency virus) Immunsvikt hos katter
Visna maedi virus Kronisk progredierende infeksjon hos sau og geit
EIA-virus (equine infectious anemia virus) Blodmangel hos hester
Onco-virinae Svært mange virus i dyreverdenen som inneholder onko-gener som forårsaker kreftutvikling Kreftsykdommer hos dyr
  HTLV-virus (humant T-celle leukemi virus) HTLV-1 virus HTLV-infeksjon som blant annet kan medføre kreftutvikling hos mennesker (T-celle leukemi, Non-Hodgkin T-celle lymfom)
HTLV-2 virus
Spuma-virinae Flere typer virus finnes hos dyr Ikke forbundet med sykdom
80-130 Corona-viridae Corona-virus En fjerdedel av alle forkjølelser
Grupen under her kan sies å tilhøre en større VIRUSGRUPPE som har blitt kalt 'Arbovirus og andre sjeldne virus'. Tradisjonelt inkluderer denne gruppen 1. Arbovirus (arthropod borne viruses) og 2. Andre virus som overføres med blodsugende insekter, insektstikk, insektbitt, og / eller som er lite utbredt i nordiske land. Arbovirus er etterhvert innskrenket til å gjelde Togavirus unntatt Rub-virus / røde hunder-virus (som kalles Arbovirus gruppe A.) og Flavi-virus (som kalles Arbovirus gruppe B). Virus som kan regnes med i denne VIRUSGRUPPEN har i denne teksten fått nummer 1.-7.
35-40

2. Toga-viridae
(= Arbovirus gruppe A
- unntatt: Rub-virus)

(Toga-virus)

 

Alpha-virus

En virus-familie med mange medlemmer, sykdommene er lite utbredt i nordiske land.

Sindbis-virus (Ockelbo-virus)

Bærplukker-syken

Chickungunia-virus - ©Tore Olai Høghjelle

Virusene forårsaker utslett, leddbetennelse (artritt) og hjernebetennelse (encefalitt).

Ross River virus
Eastern equine ecefalitt virus
Western equine encefalitt virus
Venezuelan equine encefalitt virus

Genus:

Rub-virus

Rubella-virus
(Røde hunder-virus)
Røde hunder
50-60

3. Flavi-viridae
(= Arbovirus gruppe B)

Flavi-virus

En virus-gruppe som overføres med mygg og kjennetegnes med ukarakteristisk feber utslett, leddbetennelse og ev. blødninger (blødnings-feber)

Gulfeber-virus

Gul feber

Dengue-virus

Dengue hemoragisk feber.
Japansk encefalitt virus-gruppen.

Overføres med mygg og gir encefalitt

 

Japansk encefalitt virus

Japansk encefalitt, og lignende sykdommer.

St. Louis encefalitt-virus
Murray Valley encefalitt-virus
Vest-Nilen ecefalitt-virus

Skogflått encefalitt virus-gruppen

Overføres med flått og forårsaker skogflåttencefalitt og ev. blødninger (blødnings-feber)

Skogflått encefalitt virus

En virus-grupppe som forårsaker skogflåttencefalitt og overføres med flått.

Vestlig subtype


Østlig subtype

Skogflåttencefalitt

En virus-gruppe som i tillegg til encefalitt også forårsaker blødninger (blødnings-feber). Omsk hemoragisk feber virus Hemoragisk omsk feber
Kyasanur forest sykdom virus Kyasanur forest sykdom
Hepatitt C virus-gruppen

Hepatitt C virus
Også kalt non-A-non-B virus (NANB-virus)

Hepatitt C
60-225 4. Rhabdo-viridae Lyssa-virus Rabies-virus Hundegalskap
Vesiculo-virus Vesikulært stomatitt virus Sykdom hos kyr, hest og gris, men også hos laboratoriepersonell som arbeider med viruset
En gruppe virus som angriper planter Plante-sykdommer
50-200 5. Filoviridae Filo-virus Marburg-virus Blødningsfeber (hemoragisk feber)
Ebola-virus
110-130 6. Arena-viridae Arena-virus LMC-virus (lymfocytt choriomeningitt virus) Influensa-lignende sykdomsbilde, noen få ganger hjernehinnebetennelse
Lassa-virus Lassa-feber (en blødningsfeber)
Junin-virus Argentinsk hemoragisk feber
Machupo-virus Boliviansk hemoragisk feber
110-130

7. Bunya-viridae

Stor virus-familie, kun Puunmalvirus forårsaker sykdom i Norge.

Sykdommene overføres som regel med insekter og kan deles i 4 hovedgrupper:

1.Encefalitt
2.Blødningsfeber
3.Blødningsfeber med renalt syndrom
4.Respiratorisk distress syndrom

Bunya-virus California encefalitt vitrus California encefalitt
LaCrossevirus Encefalitt
Ca. 150 andre virus  
Phlebo-virus Rift Valley feber virus Rift Valley feber
Sandfluefeber virus Sandfluefeber
Hanta-virus Hantaan-virus Blødningsfeber med renalt syndrom
Puunmala-virus Nephropatia epidemica (blødningsfeber med renalt syndrom)
Nairo-virus Krim-Kongo hemoragisk feber virus Krim-Kongo hemoragisk feber
RNA virus UTEN virusmemenbran
Størrelse Familie Genera Medlem Sykdom
18-30 Picorna-viridae Entero-virus

Poliovirus
(type 1,2 og 3)

Poliomyelitt

Coxsackie-virus

Virusene forårsaker serøs meningitt (encefalitt), herpangina, hånd-fot-og-munnsykdom, Bamble-syke, myocardiopati, neonatal infeksjon, akutt hemoragisk konjunktivitt, pankreatitt med diabetes, makulo-pappillomatøst eksantem, postviralt syndrom, langvarig slapphet, muskelsvakhet og ukarakteristiske symptomer fra flere organer

Coxsackie-virus gruppe A
(24 typer)
Serøs meningitt, herpangina, hånd-fot-og-munnsykdom
Coxsackie-virus gruppe B
(6 typer)
Serøs meningitt, Bamble-syken (Bornholm-syke / myalgia epidemica / pleurodynia epidemica), myocardiopati, neonatale infeksjoner
Echo-virus (enteric cytopatogen human orfan)
(34 typer)
De fleste uten symptomer, noen gir feber, meningitt og utslett
Entero-virus (forskjellen mellom echo-virus og coxsackie-virus er uklar, derfor klassifiseres alle nye enterovirus bare som 'entero-virus')
(Type 68-72)
Nyere virus-typer, forårsaker muligens bronkiolitt, lungebetennelse, hemoragisk konjunktivitt
Rhino-virus Forkjølelses-virus
(over 110 serotyper påvist)
Vanligste årsak til forkjølelse
Cardio-virus EMC-virus (encefalomyocarditt-virus) Sykdom hos mus
Aphto-virus Munn-og-klovsyke-virus Munn-og-klovsyke hos dyr
Hepato-virus Hepatitt-A virus (HAV) Hepatitt A
20-40

Calici-viridae


Og lignende (uklassifiserte virus)

Calici-virus Oppkast og diarésykdom hos barn
Norwalk-like virus (Heter nå; Noro-virus) Epidemier med oppkast og diaré oftere hos litt eldre barn / voksne i forhold til Rota-virus og Adeno-virus
Astro-virus
(Ikke ulikt picorna-virus)
Milde diaré-sykdom hos barn
Små runde virus (SRV)
(Ikke klassifisert)
Diaré-sykdommer
54-75

Reo-viridae

(Inneholder seks genera, de tre som IKKE er nevnt til høyre infiserer insekter og planter)

Reo-virus Kan ha betydning for mennesker, feber, forkjølelse, diaré, Colerado tick fever.
Orbi-virus
Rota-virus Humant rotavirus Viktigste årsak til mage- og tarminfeksjon hos barn når dette ikke skyldes bakterier
Uklassifiserte / Ikke klassifiserbare
    Bakterie-virus
(Bakteriofager)
Infiserer bakterier