Tolketjenesten i Follo
 
©Tore Olai Høghjelle


Tolketjenesten i Follo(TiF) er et samarbeid mellom kommunene Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Tjenesten inngår som en del av Utlendingssekretariatet / NAV i Ski kommune.

I tillegg til å dekke det regionale behovet for tolke- og oversettertjenester, selges også tjenester til resten av landet. Tolketjenesten formidler tolke- og oversetteroppdrag til kommunale, overkommunale og private virksomheter.
I 2003 hadde Tolketjenesten i Follo ekspedert 2582 oppdrag på 27 språk med 56 aktive tolker.


TOLKETJENESTEN I FOLLO - Kontaktinformasjon:

Telefon: 64871244
Det enkleste er å bare sende en epost til: tolk@ski.kommune.no.


Annen kontaktinformasjon:
Postadresse: Postboks 373, 1401 Ski.
Besøksadresse: Sentrumsveien 6A, 1400 Ski‎.