TransportTjenesten for Funksjonshemmede (TT)
Tidligere kalt TT-kort
 
©Tore Olai HøghjelleFormålet med TT-ordningen er å bidra til at funksjonshemmede personer som ikke kan benytte offentlig kommunikasjonsmiddel, skal ha et transporttilbud til fritidsreiser.

For å få innvilget reiserett må søkeren:

a) ha en funksjonshemming som antas å vare lenger enn 2 år

b) på grunn av funksjonshemmingen være ute av stand til (på egenhånd) å benytte buss, tog og annet offentlig kommunikasjonsmiddel

c) være folkeregistrert i Akershus.

Det tildeles reiserett i kategoriene ordinær, utvidet eller redusert. Utvidet reiserett gis til rullestolbrukere, psykisk utviklingshemmede, blinde eller svaksynte og personer som må benytte bærbart surstoffapparat. Søkere med store transportkostnader på grunn av behov for spesialdrosje for rullestoltransport får et ekstra tilskudd.

Redusert reiserett innvilges TT-brukere som i perioder er ute av stand til å benytte offentlig kommunikasjon, f. eks vinterstid. Det samme gjelder brukere med egen bil og personer som bor på institusjon som har transporttjeneste for sine beboere.


TT-kort innvilges til søkere som av helsemessige årsaker er ute av stand til å reise kollektivt. TT-ordningen skal ikke erstatte et manglende tilbud om offentlige transport på søkerens bosted. Avstand til holdeplass blir vurdert konkret i forhold til helseopplysninger.


TT-ordningen dekker fritidsreiser innen Akershus og Oslo, og kan i tillegg benyttes i andre deler av landet dersom drosjen har online betalingsterminal som kan avlese saldo på TT-kortet. Godkjenning som TTbruker gis for en periode på 2 eller for 5 år, avhengig av varigheten på funksjonshemmingen.


TT-ordningen dekker ikke reiser til og fra lege, sykehus, fysikalsk- eller poliklinisk behandling, eller reiser i forbindelse med utdanning eller arbeid. Vansker med for eksempel å bære varer kvalifiserer ikke alene til å få TT-kort. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på www.akershus.no Informasjon om Servicelinjer i din kommune finner du under www.ruter.no

 Her finner du søknadskjemaet for transporttjenesten for funksjonshemmede for Akershus Fylkeskommune