©Tore Olai Høghjelle 2018

TIDLIGST MULIG START (RISIKOBARN)

3 MND

5 MND

12 MND

15 MND

2 ÅR

5 år

7-8 ÅR
(2. KLASSE)

11-12
(6.KLASSE)

12-13 jenter
(7.KLASSE)
0,2 og 6 mnd

15-16
(10. KLASSE)

VOKSNE
STØRRE BARN
UNGDOM

VAKSINER VOKSNE OG BARN ETTER AT BARNEVAKSINASJONSPROGRAMMET ER OVER:

Tid for vaks.

Etter 1 år

Etter 2 år

Etter 3 år

Etter 4 år

Etter 5 år

Etter 6 år

Etter 7 år

Etter 8 år

Etter 9 år

Etter 10 år

Etter 11 år

Etter 12 år

Etter 13 år

Etter 14 år

SYKDOM: Difteri.
ÅRSAK: Difteribakterier (Corynebacterium Diphtheriae)
 VAKSINE:  DTP-IPV-Hib (Døde difterbakteriedeler)

6 Uker (Se “ Vaksinasjon i ulike livsfaser» fra Folkehelseinstituttet)

DTP-IPV-Hib
(Infanrix-Polio+Hib® "GSK")
Såkalt “Alt-I-Ett-Vaksine”. En kombinasjon av inaktivert poliovirus og 5 typer bakerie-rester

DTP-IPV-Hib
(Infanrix-Polio+Hib® "GSK")
Såkalt “Alt-I-Ett-Vaksine”. En kombinasjon av inaktivert poliovirus og 5 typer bakerie-rester

 

DTP-IPV-Hib
(Infanrix-Polio+Hib® "GSK")
Såkalt “Alt-I-Ett-Vaksine”. En kombinasjon av inaktivert poliovirus og 5 typer bakerie-rester

 

 

DTP-IPV
(Tetravac® "SPMSD"). Til primærvaksinering!

 

DTP-IPV
(Tetravac® "SPMSD"). Til primærvaksinering!

(DT) diTeBooster® «SSI»

(DTP) Boostrix® «GSK»

(DTP-IPV)  Boostrix Polio® «GSK». Barn > 4 år og voksne: Boosterdose hvert 5-10 år. IKKE til primærvaksinering!!

 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

OSV HVERT 10. ÅR

SYKDOM: Stivkrampe
ÅRSAK: Stivkrampebakterier (Clostridium Tetani)
VAKSINE:  DTP-IPV-Hib (Døde stivkrampebakteriedeler)

 

 

SYKDOM. Kikhoste
ÅRSAK: Bakterier (Bordetella Pertussis)
 VAKSINE:  DTP-IPV-Hib (Døde Kikhostebakteriedeler)

 

 

 

SYKDOM. Polio. ÅRSAK: Poliovirus

VAKSINE: Inaktivert Polio Virus (IPV)

 

 

 

SYKDOM: Hemophilus Influenzae Type B Bakterier VAKSINE: Hib-vaksine (Døde Hemofilusbakteriedeler)

Det finnes isolert HiB-vaksine: Act-Hib® "SPMSD". Barn <6mnd: 3 doser ved 3,5,12 mnd. Barn 6-12mnd: 2 doser ved 0 og 1 mnd. Deretter en booster ved  18 mnd. Barn >12mnd: 1 enkelt injeksjon.

Act-Hib®: Isolert HiB-vaksine ikke aktuelt for voksne.

 

SYKDOM: Pneumokokk sykdom
ÅRSAK: Bakterien: Streptococcus Pneumoniae (Pneumokokker)

VAKSINE: Prevenar 13®  Renset konjugert polysakkardiantigen

Prevenar 13® "Pfizer"

Prevenar 13® "Pfizer"

Prevenar 13® "Pfizer"

 

Prevenar 13® Konjugatvaksinen ikke aktuelt for voksne. I stedet anbefales  Pneumovax®

VAKSINE: Pneumovax® Renset polysakkardiantigen fra pneumokokkapselen 

2 år

 

Pneumovax® «SPMSD»: Primærvaksine = 0,5 ml (1 dose) etter retningslinjer for personer med økt risiko for pneumokokkinfeksjon eller uten milt mv. Boosterdose 2-10 år: etter 3 år. > 10 år og voksne: etter 5 år. Men 3 år kan vurderes v/sårlig høy risiko. Revaksinering < 3 år anbefales IKKE pga fare for bivirkninger.

Pneumovax® «SPMSD» for voksne: 1 dose 0,5 ml. Revaksinering hvert 3.-5. år

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

OSV HVERT 3.-5 ÅR

SYKDOM: Meslinger.  ÅRSAK: Meslingevirus
VAKSINE: MMRVaxPro® Levende svekkede meslingevirus

MMR tidligst ved 9-12 mnd og ny da ved 15 mnd

 

MMR
(MMRVaxPro® "SPMSD")

 

MMR
(MMRVaxPro® "SPMSD")

 

MMRVaxPro® Rubella-seronegativ eller ukjent meslingeimmunitet hos fertile kvinner. IKKE under svangerskapet! Barn > 12 mnd og voksne: 1 dose. Avhengig av antistoffmåling kan én ny dose gis minst 4 uker etter 1.dose

X
(X)

BOOSTERDOSE IKKE NØDVENDIG MEN ETTER 1. DOSE KAN ANTISTOFFMÅLING KREVE ÉN DOSE TIL

SYKDOM: Kusma. ÅRSAK: Kusmavirus
 VAKSINE MMRVaxPro® Levende svekkede kusmavirus

 

 

 

SYKDOM: Røde Hunder. ÅRSAK: Røde Hunder Virus
VAKSINE:  MMRVaxPro®Llevende svekkede RH-virus

 

 

 

SYKDOM: Livmorhalskreft
ÅRSAK: Humant Papillomavirus (HPV)
VAKSINE:  Gardasil® Viruslignende partikler (VLP) fra HPV 6, 11, 16 og 18. Laget  vha. rekombinant DNA-teknologi uten virus-DNA

 

 

HPV (Gardasil® "SPMSD"):
3 doser ved 0,2,6 mnd

 

Gardasil® Kun aktuelt hos voksne jenter som ikke har debutert seksuelt. Primærvaksinasjon:  3 doser ved 0,2,6 mnd.

XXX

BEHOVET FOR BOOSTERDOSE ER IKKE KLARLAGT

SYKDOM: Tuberkulose
ÅRSAK: Bakterien Mycobacterium Tuberculosis
VAKSINE:  BCG-vaksine® "SSI", frysetørret Levende svekkede tuberkel-lignende bakterier kalt BCG, etter  to franske forskere Calmette og Guerin

1. Levedøgn

BCG-vaksine® "SSI". Risikogrupper. Barn 0-1 år: 0,05 ml (halv dose) intradermalt.

BCG-vaksine®: Uvaksinerte eldre barn/voksne i kontakt med land med økt forekomst av tuberkulose. Barn over 1 år og voksne: 0,1 ml (standard dose) intradermalt. Se detaljer om offisielle anbefalinger på www.fhi.no

BCG-vaksine® Uvaksinerte barn > 1 år og voksne i kontakt med land med økt forekomst av tuberkulose. Se detaljer om offisielle anbefalinger på www.fhi.no

KAN GI BESKYTTELSE I SVÆRT MANGE ÅR, OG BOOSTERDOSE ER IKKE EN AKTUELL PROBLEMSTILLING

SYKDOM: Hepatitt B. ÅRSAK: Hepatitt B Virus (HBV)
VAKSINE: Engerix B® Rekombinant hepatitt B-virus overflateantigen) eller Twinrix®/(Paedriatric®) – også mot Hepatitt A Virus –HAV (Inaktivert hepatitt A-virus)

1. Levedøgn
(Twinrix® fra 1 år)

Engerix B® "GSK". Risikogrupper.
< 15 år:  én dose på 0,5ml/10ug  ved 0,1,6 mnd. Ved hastverk: 0,1,2,12 mnd . Ingen booster

Twinrix Paediatric® Tidligst 1 år 0,5 ml 1-15 år 3 doser ved 0,1,6 mnd. Boosterdose ikke klarlagt

Engerix B® "GSK" > 15 år: én dose på 1ml/20ug   ved 0,1,6 mnd. Ved hastverk: 0,1,2,12 mnd. Ikke booster. Risiko- og reisevaksine.

Twinrix Adult® 1 ml > 16 år 3 doser ved 0,1,6 mnd. Boosterdose ikke klarlagt. Risiko- og reisevaksine.

XXX
(X)

INGEN BOOSTER ETTER AT PRIMÆRVAKSINE PÅ 3 ELLER 4 DOSER ER UTFØRT (Engerix B)
Vanlig primærregime > 15 år er én dosepå 1ml/20ug  ved 0,1,6 mnd. Ved hastverk: 0,1,2,12 mnd
Samme tidstabell for barn < 15 år: MEN  én dosepå 0,5ml/10ug. Vved 0,1,6 mnd. Ved hastverk: 0,1,2,12 mnd

SYKDOM: Hepatitt A. ÅRSAK: Hepatitt A Virus (HAV)
VAKSINE:  Havrix®(Inaktivert hepatitt A-virus) eller Twinrix®/(Paedriatric®) – også mot Hepatitt B Virus –HBV (Rekombinant hepatitt B-virus overflateantigen)

1 år

 

 

XXX

BOOSTERDOSE IKKE KLARLAGT (Twinrix Adult)

Havrix® "GSK"  Primærvaksine barn < 16 år = 0,5 mlx1. Man vil oppnå varig beskyttelse hvis man tar en boosterdose etter 6-12 mnd. Ytterligere boosterdoser er ikke nødvendig

Havrix® >16år 1 mlx1. Booster etter 6-12 mnd gir varig beskyttelse. Risiko- og reisevaksine.

X

X

YTTERLIGERE BOOSTERDOSER IKKE NØDVENDIG (Havrix)

SYKDOM:  Skogflåttencefalitt (TBE)
ÅRSAK: Skogflåttencefalittvirus (TBE-virus)
VAKSINE. TicoVac®/(Junior)® Inaktivert vaksine

1 år

 

TicoVac Junior® (0,25ml) «Baxter» Beregnet opp til 16 år. 3 doser v/0,1, og 6 mnd. Boosterdoser: 1. booster senest etter 3 år. Senere boosterdoser tidligst hvert 3. år deretter

TicoVac® 0,5ml ved 0,1,6 mnd. Booster hvert 3. år

XXX

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

SYKDOM: Kolera/ETEC bakterier
VAKSINE: Dukoral® Drikkevaksine med inaktivert kolerabakterier og ikke-toksisk koleratoxin

2 år

 

Dukoral® 2-6 år 3 doser ukesvis i halvparten av bufferløsningen. Booster seneste etter 6 mnd. Flere boostere ikke klarlagt

 

Dukoral® fra 6 år og voksne: 2 doser med ukes mellomrom. Booster senest etter 2 år. Flere boostere ikke klarlagt. Reisevaksine.

XX

 

X

 

FLERE BOOSTERDOSER IKKE KLARLAGT

SYKDOM: Sesonginfluensa Virus.  ÅRSAK: Influensavirus
VAKSINE: Vaxigrip® Splittet inaktivert virus, årets typer.

6 mnd

 

Vaxigrip® Barn 6-35 mnd: 2 halve doser (dvs en halv sprøyte på 0,25 ml) med et intervall på minst 4 uker. Årlig

Vaxigrip® Voksne og barn > 3 år: én ferdigfyllt sprøyte årlig (0,5ml). Utsatte grupper for influensa. Årlig

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SYKDOM: Tyfoid Feber   ÅRSAK: Bakterien Salmonella typhi

Merk: Dette er IKKE Tyfus (Flekktyfus). Tyfus skyldes bakteriene Rickettsia typhi eller Rickettsia prowazekii. Det finnes vaksine, men ikke i Norge.

VAKSINE:  Typherix® Rensede Vi polysakkarid antigener fra S typhi Ty 2

2 år

 

Typherix® "GSK". Barn > 2 år og voksne: 1 dose på 0,5 ml ferdigfyllt sprøyyte settes 14 dager før utreise. Revaksinering er 1 nye dose innen maks 3 år.

Typherix® Barn > 2 år og voksne: 1 dose på 0,5 ml settes 14 ager før utreise. Revaksinering er 1 nye dose innen maks 3 år. Reisevaksine. Revaksine maks 3 år

X

 

 

X

 

 

X

OSV MAKS HVERT 3. ÅR

VAKSINE: Typhim Vi®  Vi polysakkarid fra Salmonella typhi -Ty 2

Typhim Vi® "SFMSD". Barn > 2 år og voksne: 1 dose på 0,5 ml ferdigfyllt sprøyyte settes 14 dager før utreise. Varer i >3 år.

Typhim Vi® Barn > 2 år og voksne: 1 dose på 0,5 ml settes 14 dager før utreise. Varer i >3 år. Reisevaksine.

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

VAKSINE: Levende oral Drikkevaksine Vivotif®  Levende svekkede frysetørrede Salmonella typhi bakterier -Ty21a

5 år

 

Vivotif® "Crucell Sweden AB". Barn over 5 år og voksne: 3 kapsler svelges hele dag 1,3 og 5. Én time før måltid. Gir 70% beskyttelse etter 14 dager, varer minst 3 år i endemiske områder, for pesoner som lever i ikke-endemiske områder (norden) anbefales revaksinering med 3 nye kapsler etter 1 år.

Vivotif® Barn >5år og voksne: 3 kapsler svelges hele dag 1,3 og 5. I norden anbefales revaksinering med 3 nye kapsler hvert år. Reisevaksine. Revaksinering hvert år for personer bosatt i norden.

XXX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SYKDOM: Meningokokksykdom
ÅRSAK: Bakterien Neisseria meningitidis gruppe C

VAKSINE: NeisVac-C® C polysakkarid konjugert til tetanustoksoid

8. uke

Meningokokk C-konjugat Vaksine. (NeisVac-C® "Baxter"). Barn 2-12 mnd: 2 doser på 0,5 ml ved 0 og 2 mnd. Boosterdose i 2. leveår

NeisVac-C® "Baxter" Meningokokk C-konjugat Vaksine.
Barn > 1 år og voksne: Kun 1 dose på 0,5 ml. Boosterdose ikke fastslått

NeisVac-C® Barn > 12 mnd, ungdom, voksne: 1 dose på 0,5 ml. Boosterdose ikke fastslått. Risiko- og reisevaksine.

X

BOSTERDOSER IKKE FASTSLÅTT

VAKSINE: Nimenrix® ACWY-polysakkarid konjugert til tetanustoksoid

1 år

 

Nimenrix® "GSK" Meningokokk ACWY-konjugat Vaksine.

Barn > 1 år og voksne:  Kun 1 dose på 0,5 ml. Boosterdose ikke fastslått

Nimenrix® Barn > 1 år og voksne: Kun 1 dose på 0,5 ml. Booster ikke fastslått.  Risiko- og reisevaksine.

X

BOSTERDOSER IKKE FASTSLÅTT

VAKSINE:  Menveo® ACWY-polysakkrid konjugert til corynebacterium difteriae CRM protein

2 år

 

Menveo® "Novartis" Meningokokk ACWY-konjugat Vaksine.

Barn > 2 år og voksne:  Kun 1 dose på 0,5 ml. Boosterdose ikke fastslått

Menveo® Barn > 2 år og voksne: Kun 1 dose på 0,5 ml. Booster ikke fastslått. Risiko- og reisevaksine.

SYKDOM: Rabies (hundegalskap)
ÅRSAK: Rabies Virus
VAKSINE: Rabies-Imovax® Inaktivert virus

Ingen nedre aldersgrense

Rabies-Imovax® "SPMSD"  3 doser hver på 1 ml gitt dag 0,7,28. Første boosterdose etter 1 år. Deretter hvert 5. år.

Rabies-Imovax®3 doser hver på 1 ml gitt dag 0,7,28. Første boosterdose etter 1 år. Deretter hvert 5. år. Reisevaksine

XXX

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

OSV HVERT 5. ÅR

SYKDOM: Japansk (B) Encefalitt (JEV)
ÅRSAK: Japansk Encefalitt virus
VAKSINE: IXIARO®Inaktivert virus

Kun til voksne

 

IXIARO® "Intercelle AG" Voksne etter ungdomsalder: 1 dose 0,5 ml ved 0 og 1 mnd. Booster ved 13 mnd. Ytterligere booster ikke klarlagt. Reisevaksine.

XX

X

YTTERLIGERE BOSTERDOSER IKKE FASTSLÅTT

SYKDOM. Gul Feber
ÅRSAK: Gul Feber Virus
VAKSINE: Stamaril®Levende svekket virus

(6) - 9 mnd

 

Stamaril® "SPMSD" Levende svekkede gulfebervirus i hetteglass. Blandes til vaksine med ferdigfyllt sprøyte på 0,5 ml NaCl. Barn >9 mnd og voksne gis  1 dose. Beskyttelse etter 10 dgr. Revaksinering hvert 10. år. Barn 6-9 mnd: Kun i spesielle tilfeller. < 6 mnd: SKAL IKKE GIS!

Stamaril® Barn > 9 mnd og voksne: 1 dose beskytter etter 10 dager. Booster hvert 10. år. Reisevaksine.

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

OSV HVERT 10. ÅR

Forklaringer: Grønt: Barnevaksinasjonsprogrammet | Oransje: Barnevaksineprogram for utsatte grupper| Blått: Reise- og risikovaksiner for barn og ungdom | Brunt: Reise- og risikovaksiner hovedsakelig mtp. Voksne og videre oppfriskningsregimer i forhold til dette etter 18 år       -  ©Tore Olai Høghjelle 2018