Normalverdier
 
©Tore Olai Høghjelle


RESPIRASONSFREKVENS - hos våkne barn:
 • <2 mndr. <60/min
 • 2-12 mndr. <50/min
 • 1-5 år <40/min
 • 6-8 år <30/min


HJERTEFREKVENS hos barn/foster:
 • Foster i mors liv: vanligvis rundt 140-160
 • Baby, 2-12 mndr. - <160/min
 • Førskole, 1-2 år - <120/min
 • Skolealder, 2-8 år - <110/minNORMALKURVER FOR VEKST HOS BARN (PERCENTILSKJEMAER)
Her vil du finne forventede verdier for;

 • Hodeomkrets
 • Lengdevekst / høyde
 • Vekt
 • Vekt i forhold til alder
 • Vekt i forhold til lengde
 • Kroppsmasseindeks (KMI) / Body Mass Index BMI)