Influensavaksiner til barn
 
©Tore Olai Høghjelle


Doseringen er avhengig av barnets alder og om barnet tidligere har fått sesonginfluensavaksine.

•Sesonginfluensavaksine er godkjent til bruk hos barn fra 6 måneders alder og oppover.

•Til barn og voksne over 36 måneder: én dose.

•Til barn i alder 6 - 36 måneder: Vanligvis anbefales halv dosestørrelse til denne aldersgruppen. Anbefalingene kan variere fra preparat til preparat.

•Barn som ikke tidligere er vaksinert, bør få to doser med intervall på minst 4 uker. Tidligere vaksinerte barn trenger bare én dose.

•Pakningsvedlegget til vaksinen som skal benyttes, beskriver doseringsregimet for den aktuelle vaksinen. Beskrivelsen av doseringen varierer noe for de ulike vaksinene.

•MERK AT FOR INFLUENSAVAKSINEN PREFLUCEL® ER Sikkerhet og effekt hos personer <18 år ennå ikke evaluert (2013).

Men FØLGENDE tre vaksiner er per 2013 også godkjent for barn:

Influvac®
Vaxigrip
®
Fluarix
®

For DISSE tre vaksinene kan følgende doseringsregime benyttes:

Barn som ikke tidligere er vaksinert mot sesonginfluensa:

-->Barn fra 6 mnd - 36 mnd (3 år): HALV DOSE - 0,25 ml x 2 (minimum 4 ukers intervall mellom dose 1 og 2)

-->Barn fra 36 mnd (3 år) og voksne: ÉN DOSE - 0,5 ml x 1

Barn som tidligere er vaksinert mot sesonginfluensa:

-->Barn fra 6 mnd - 36 mnd (3 år): HALV DOSE - 0,25 ml x 1

-->Barn fra 36 mnd (3 år) og voksne: ÉN DOSE - 0,5 ml x 1

-->På grunn av fare for forurensing, skal resten av vaksinen kastes når halv dose (0,25 ml) er benyttet.